Újezdské Petropavelské hody 2011

  ( 2. a 3. července  či  25. a 26. června ? )

Ing. Miloš ZAPLETAL, zastupitel za TJ Sokol

 

Nejaktuálnější kauzou týkající se celé obce (promiňte mi pojmenování „obec“..) je konání oslav Petropavelských hodů 2011.

Jelikož se mezi lidmi povídá mnohé, připojuji zde plné znění e-mailu zaslaného všem zastupitelům, kde je rekapitulace všeho dění od začátku roku včetně odkazů na naskenované originály jednotlivých písemností.

Textové pole: Vážení zastupitelé,

na posledním zastupitelstvu se jen okrajově projednával termín Újezdských hodů. Diskuse na toto téma jsme se zúčastnili celkem asi 3 zastupitelé ….
Jelikož se jedná, podle mého mínění, ale doufám, že i podle mínění většiny z vás, o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí konanou po desetiletí v naší obci (posléze městě), snažili jsme se (zástupci Sokola a hlavní stárek újezdské chasy) ještě následně něco v této věci udělat a s radou města najít nějakou shodu.
V pondělí 2.5.2011 nám bylo doručeno konečné rozhodnutí rady města (nebo možná pana starosty), bohužel jiné než očekávané .

Aby nevznikaly nějaké dohady či pochybnosti o tom, zda si někdo něco vymýšlí, že mluví nepravdu apod., zasílám vám všem veškeré dokumenty týkající se problematiky Újezdských hodů 2011. Jedná se o naskenované originály dokumentů,nijak neupravované.
Snahou je, aby všichni měly k dispozici všechny údaje.

Pokud máte o danou problematiku zájem, pročtěte si dané dokumenty v odpovídajícím pořadí 1-5.


Z našeho pohledu se jedné o dokumenty zcela veřejné, tedy nevidíme problém v tom, pokud se tyto dokumenty dostanou mezi širokou veřejnost … spíše je to VELMI vítáno ...

Tedy:

                                … 12.1.2011 Sokol nahlásil plánované kulturní akce včetně termínu hodů na 2 a 3 července 2011
                               Tento termín byl stanoven NE podle „rozmaru“ sokola, ale z důvodů uvedených následně v dokumentu „4 – duben …“

                                             … 13.1.2011 město oznamuje že k žádnému z termínů NEMÁ NÁMITEK

                                       … sdělení BEZ uvedeného data, převzaté 11.4.2011 - rada města přehodnotila situaci a sděluje   
       termín hodů na 26.6.2011.
       Sděluje bez JEKÉHOKOLIV snahy spojit se s letitým pořadatelem hodů a danou věc prodiskutovat ….. přitom si prosím uvědomme,    
       kdo nese největší organizátorskou zátěž hodů, obec ?? To že povolá kolotoče a pan starosta vydá stárkům právo ??...

                                                         … co se pokusil Sokol + stárci v tomto ještě udělat (návštěva na faře …)

                                      … závěrečné stanovisko “města“ ze dne 2.5.2011

K tomuto stanovisku jen toto:
Firma Liteza zcela jistě není JEDINÁ firma zajišťující pouťové atrakce. Jistě firma, která bude 25 a 26.6.2011 zajišťovat atrakce v Telnici, by bez problémů dojela následující týden do Újezda… tak jak to bývalo „věky“ zvykem…

To, že církevní oslava – mše – bude 26.6.2011, na tom jsme se dohodli s panem farářem i my – viz dokument „4 - duben…“, včetně toho, že pan farář nevidí žádný problém v oddělení církevní a „světské“ části dané oslavy…

A nakonec „řečnická“ otázka: „Kdo komu co diktuje, či nařizuje ?“…………

Tedy závěrem jen toto:
„Krojované Sokolské Petropavelské hody 2011“ - tím myšleno „krojovaný průvod a zábavy“
budou podle nahlášeného a schváleného rozhodnutí ve dnech 2. a 3. července 2011

Ne proto, že to Sokoli z „rozmaru nařizují“, ale protože návaznost hodů v s okolními vesnicemi je také „tradiční“ a jelikož je dobré ctít i tyto tradice a vycházet dobře s občany nejen v jedné obci, ale i s okolními.

„Církevní oslava (mše) Petra a Pavla - víkend 25. a 26. června 2011“
Omlouvám se farníkům za případné nesprávné pojmenování daného aktu, ale myslím že je jasné o co jde...

Zda budou mimo to i nějaké hody “městské“ 25-26.6.? …tak ať jsou, aspoň bude v Újezdě víc kulturních akcí….

S úctou a pozdravem rozumným spoluobčanům

Ing. Miloš ZAPLETAL     

Potvrdili účast

Á-čko

B-éčko

 

Levíčková Hanka

 

Růžičková Romana

 

Zapletal Miloš

 

Vévar Karel

 

Lattenberg Libor

 

Koláček Lubomír